Plastforurensning en snikende katastrofe

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Plast i havet var tema på en stor FN-konferanse i New York mandag. - Plastforurensning er en snikende katastrofe, sa Indonesias havminister, Luhut Binsar Pandjaitan. Han ledet et eget møte om marin forsøpling sammen med klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen leder FN-møte om plast
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ledet det store FN-møtet om plastavfall i New York. Foto: Jon Berg

Havkonferansen i FN denne uken samler så å si alle verdens land. Konferansen omfatter mange aspekter ved havforvaltningen, som bærekraftig fiskeri, forskning og forurensning.

En egen sesjon var viet marin forsøpling. Så mye som tolv millioner tonn plast tilføres verdens hav i året.

– Plast i havet er av verdens raskest voksende miljøproblemer. Det har store konsekvenser for livet i sjøen og for verdens økonomier, sa Helgesen i sitt åpningsforedrag.

Han viste til hvordan plast i havet transporteres med havstrømmene, og mye ender opp i norske havområder. Han minnet om hvalen som ble funnet på Vestlandet i vinter som ikke hadde mat i magen, men plastposer.

– Jeg kan nå annonsere at Norge bidrar med 100 millioner kroner i hjelp til utviklingsland for å hindre plastforsøpling, sa Helgesen, og la til at avfallshåndtering på land er det helt sentralt.

Det å redusere marin forsøpling er omfattet av et av FNs bærekraftsmål, og her er ambisjonene høye. Målet forplikter oss til å

"Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, herunder forurensning forårsaket av marin forsøpling og næringssalter."

– Tidsfristen er kort, men det er mulig å oppnå, og det er helt nødvendig, sa Helgesen.

Han fortalte også hva som gjøres i Norge, med å redusere mikroplast og rydde opp i strandsonen.

– Plastforurensning må høyere på den internasjonale dagsordenen, og det skal vi bidra med under denne konferansen, sa Vidar Helgesen. Han ba landene være mest mulig konkrete når det gjelder løsninger. God avfallshåndtering, å redusere bruk av engangsbestikk og plastposer, holdningsskapende arbeid, å få bukt med plastavfall fra fiskebåter, og redusere utslipp av mikroplast fra produkter som kosmetikk, tekstiler, maling og bildekk, var temaer som kom opp.

Indonesias minister kunne fortelle at landet nå har lansert en handlingsplan mot marin forsøpling. Tiltakene skal endre folks holdninger, bedre håndteringen av avfall på land og sørge for at produsentene av produkter i større grad blir ansvarlige for avfallet som oppstår. De som produserer plast, må også delta i dugnaden og se på alternative materialer til plast, sa havministeren.

I oppsummeringen av møtet viste Vidar Helgesen til at mye gjøres for å bekjempe den marine forsøplingen, men at det kreves bedre gjennomføring og håndheving av eksisterende regelverk. Han tok også til orde for mer forpliktende globalt samarbeid  mellom myndigheter, næringsliv og organisasjoner.

– Flere og flere land får nå øynene opp for hvor viktig det er at vi holder havet rent for søppel og annen forurensning. Målet er at landene skak forplikte seg til 1000 tiltak for å forbedre havmiljøet, ikke minst for å redusere marin plastforsøpling. Mange land har gitt klare løfter om tiltak. Hvis disse løftene blir omsatt til handling, kan vi se tilbake på dette møtet som et virkelig stort og viktig steg på veien mot et renere hav, sa Helgesen etter møtet.