Plikt til å gi informasjon til dagligvareportalen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår at det skal være plikt for dagligvarekjedene å registrere produktopplysninger i den nye dagligvareportalen. Forslaget ble sendt på høring i dag.

- Dagligvareportalen skal være et verktøy for forbrukerne der de kan sjekke vareutvalg, kvalitet og pris i ulike butikker. Hensikten er å gi forbrukerne bedre grunnlag for å sammenligne tilbudet av dagligvarer, sier forbrukerminister Solveig Horne (FrP).

Departementet sender nå ut et høringsnotat i forbindelse med arbeidet med å etablere portalen. Her foreslås det at dagligvarekjedene og deres butikker skal være pliktige til å registrere opplysninger i dagligvareportalen. Det gjelder alle lovpålagte opplysninger om varene, inkludert pris, men også butikkenes åpningstider og adresse. Alt for å hjelpe forbrukerne med å ta gode kjøpsvalg.

Planen er at portalen skal gi forbrukerne informasjon om produktene – som kvalitet, næringsinnhold, innholdsstoffer, allergener og lignende, den skal vise butikkenes vareutvalg, og hvilke butikker som har laveste priser. Det legges imidlertid ikke opp til at portalen skal vise prisen på enkeltprodukter. Årsaken er at dersom de næringsdrivende kan hente ut alle konkurrentenes priser fra portalen, ville dette legge til rette for stilltiende priskoordinering og svekket konkurranse.

Departementet tar sikte på at dagligvareportalen skal være i drift fra neste år. Det er Forbrukerrådet som står for den tekniske utviklingen og driften av portalen, på vegne av Barne- og likestillingsdepartementet.

Les høringsnotatet