Støtter fred, stabilisering og utvikling i Afghanistan

– Afghanistan vil fortsatt være en viktig partner for norsk utviklingsbistand, som et av verdens fattigste land. Norge vil opprettholde bistanden på et høyt nivå ut 2024 og vil gi omkring 650 millioner kroner i utviklingsbistand og humanitær støtte i 2021. Vår støtte og videre nivå vil bli vurdert blant annet på grunnlag av myndighetenes innsats mot korrupsjon. Tilfredsstillende fremgang i fredsprosessen er viktig, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Utenriksministeren deltok 23. - 24. november på giverlandskonferansen for Afghanistan. Konferansen fant sted i en brytningstid for Afghanistan, ikke minst i lys av de pågående fredsforhandlingene mellom Taliban og representanter for republikken Afghanistan i Doha, Qatar, og utsikter til et nedtrekk av styrker fra USA og Nato. Afghanistan forblir et av verdens fattigste land og har opplevd 40 år med væpnet konflikt. Sammen med allierte og partnere gir Norge støtte til fred, stabilisering og utvikling.

– Det er grunn til forsiktig optimisme. Det er håp om at samtalene snart vil kunne gå inn i et mer substansielt spor. En fredelig løsning er avgjørende for bærekraftig utvikling, og vår støtte vil vurderes i lys av fremgang i de afghanske fredsforhandlingene. Disse må nå gå fremover. Det er viktig at en eventuell fredsløsning ivaretar det som er oppnådd siden 2001 på områder som demokrati, menneskerettigheter og likestilling. Giverkonferansen er ment å støtte opp under en begynnende fredsprosess og en potensiell fredsavtale, sier Eriksen Søreide.

Konferansen ble holdt som videokonferanse med Afghanistan, Finland og FN som arrangører. Dette er en konferanse som holdes hvert fjerde år, der Afghanistan, FN og giverlandene gjør opp status og veien videre for utviklingssamarbeidet for Afghanistan. Forrige konferanse var i Brussel i 2016.