Mobilisering for energi og rent vann til Gaza - giverlandsmøte for Palestina i Brussel

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Det internasjonale samfunnet har nå mobilisert for å sikre mer drikkevann og energi til Gaza. Dette er et viktig fremskritt for å bedre levekårene for Gazas befolkning. Det er samtidig avgjørende at alle nå bidrar til at palestinske selvstyremyndigheter (PA) tar tilbake styringen av Gaza, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Utenriksminister Eriksen Søreide ledet i dag giverlandsmøtet i Ad Hoc Liaison Committee (AHLC) i Brussel med EUs høyrepresentant Federica Mogherini som vertskap. Finansminister Shoukry Bishara ledet den palestinske delegasjonen, hvor også vannminister Mazen Ghunaim deltok. Israels delegasjon inkluderte de viktigste departementene. De største giverlandene til Palestina var også representert.

- De neste månedene vil giverne, i nært samarbeid med både palestinerne og israelerne, bidra til en styrking av infrastrukturen i Gaza. Hensikten er at mer energi og vann skal tilføres og produseres der. For å lykkes, er det helt nødvendig å lette på restriksjonene for innførsel av materiell til Gaza. Dette er også avgjørende for å kunne øke eksporten av varer ut av Gaza, samt at det åpnes opp for at flere mennesker får reise ut og inn. Egypt er en viktig samarbeidspartner i dette arbeidet, understreker utenriksministeren.

Det er gjort en betydelig innsats, i en konstruktiv atmosfære, siden det ekstraordinære giverlandsmøtet 31. januar for å forberede de prosjektene som nå igangsettes.

Den humanitære situasjonen blir stadig mer alvorlig for Gazas befolkning på to millioner. Arbeidsledigheten er blant de høyeste i verden, og den økonomiske aktiviteten har stoppet opp. Befolkningen mangler kjøpekraft og er nesten helt avhengig av hjelp fra omverden. Tilførselen av både mer energi og vann er derfor nødvendig både av helsemessige og økonomiske grunner.

- Palestinske myndigheter viser god disiplin i forvaltningen av økonomien. Likevel er budsjettsituasjonen krevende. Norge vil opprettholde støtten til palestinske selvstyremyndigheter og jeg har oppfordret andre givere om å bistå økonomisk, understreker utenriksminister Eriksen Søreide.

Giverlandsgruppen oppfordret partene på det sterkeste til å gjenoppta politiske forhandlinger for å løse de utestående sluttstatusspørsmålene og realisere to-statsløsningen.

– Giverne understreket særlig betydningen av å få slutt på den politiske splittelsen mellom Gaza og Vestbredden, og at selvstyremyndighetene (PA) må ta tilbake styringen av Gaza, sier utenriksministeren.

***

Se også Chair's summary (pdf)