Presseinformasjon

Norge varsler støtte til fond som bidrar til kampen mot korrupsjon i Latin-Amerika

Annonseringen skjedde i forbindelse med årsmøtet i Den interamerikanske utviklingsbanken.

- Korrupsjon har historisk sett vært roten til mange av Latin-Amerikas økonomiske problemer. Selv om mange land er på rett vei og gjennomfører riktige reformer, har vi de siste årene sett eksempler på politiske skandaler knyttet til korrupsjon. Regjeringen prioriterer innsats mot korrupsjon, skatteunndragelse og ulovlig kapitalflukt, sier statssekretær Jens Frølich Holte.

Statssekretær Frølich Holte er Norges guvernør i Den interamerikanske utviklingsbanken (IDB) og deltar på bankens årsmøte i Mendoza, Argentina, 22.-25. mars. På dagsorden for årsmøtet står blant annet næringsutvikling, jobbskaping, offentlig-privat samarbeid og innovative løsninger for å finansiere infrastruktur i regionen.

Transparency Trust Fund i IDB støtter i hovedsak tiltak som bidrar til økt åpenhet i offentlig forvaltning. For eksempel har fondet støttet utvikling av et kart i Colombia som gir skattebetalerne full innsikt i hva skattepengene går til. Fondet har nylig fått flere givere, deriblant kortselskapet MasterCard. Norge planlegger i bidra med ni millioner kroner i 2018.

Den interamerikanske utviklingsbanken er en av Norges viktigste samarbeidspartnere for å skape bærekraftig og mer inkluderende vekst i Latin-Amerika. I tillegg til eierskapet i banken og norsk engasjement gjennom bankens styringsorganer, har Norge et godt samarbeid med IDB innenfor korrupsjonsbekjempelse og finansiell åpenhet.

Pressekontakt: UDs pressevakt på 23 95 00 02

Til toppen