Norge signerer avtale med Verdensbanken - trapper opp innsatsen for skattebistand

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Gode og forutsigbare skattesystemer som bidrar til skatteinntekter og god fordeling, er avgjørende for å lykkes med fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling. Gjennom denne avtalen med Verdensbanken, trapper vi opp innsatsen for at de aller fattigste landene skal få økte skatteinntekter, sier statssekretær Aksel Jakobsen.

Statssekretær Aksel Jakobsen (t.h.) og Marcello Estevao fra Verdensbanken. Foto: Guri Solberg, UD
Statssekretær Aksel Jakobsen (t.h.) og Marcello Estevao fra Verdensbanken har nettopp signert en avtale om å styrke toll- og skattesystemene i sårbare stater. Foto: Guri Solberg, UD

Avtalen, som ble signert i dag av statssekretær Aksel Jakobsen og Marcello Estevao, direktør for makroøkonomi, handel og investeringer i Verdensbanken, innebærer at Norge over tre år vil bidra med 88 millioner kroner til Verdensbankens fond for å styrke toll- og skattesystemer i sårbare stater.

Norge har allerede bidratt med 21,5 millioner kroner til fondet. Bidraget til Verdensbanken vil blant annet støtte skattereformer i Somalia, Niger og Afghanistan. Disse landene ligger nederst på FNs levekårsindikatorer, og økte skatteinntekter vil gjøre myndighetene bedre i stand til å tilby befolkningen tjenester.

- Det er anslått at opp mot 90 prosent av pengene som trengs for å nå bærekraftsmålene må komme fra nasjonale ressurser. Solide skattesystemer er også grunnleggende for mer rettferdig fordeling av ressursene og for at land på sikt skal bli uavhengig av bistand. Dette er bakgrunnen for at regjeringen de siste årene har doblet den skatterelaterte bistanden, sier statssekretær Jakobsen.

Sårbare stater på vei ut av konflikt eller land med svake statsapparater blir ofte utelatt i den globale dugnaden for bedre skattesystemer.

- Med Norges støtte kan Verdensbanken bistå sårbare stater med å bygge god finansforvaltning og reformere skattesystemene. Vi tilpasser innsatsen til lokale behov og bygger på erfaringer fra andre krevende land, sier Marcello Estevao.

I 2019 er det planlagt at Norge vil bidra med nesten 300 millioner kroner i skatterelatert bistand. Les mer om norsk skattebisand her.