Ny avtale om norsk støtte til FNs menneskerettighetsarbeid

Utenriksminister Børge Brende og FNs høykommissær for menneskerettigheter, Navy Pillay, har underskrevet en avtale om 250 millioner kroner i støtte til FNs menneskerettighetsarbeid for de neste tre årene.

Utenriksminister Børge Brende og FNs høykommissær for menneskerettigheter, Navy Pillay, har i dag underskrevet en avtale om 250 millioner kroner i støtte til FNs menneskerettighetsarbeid for de neste tre årene.

Norge har gjennom flere år vært blant de største bidragsyterne til FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR). Regjeringen øker nå støtten med 70 millioner kroner sammenliknet med den forrige avtalen for 2011-2013.

- I en tid hvor menneskerettighetene er utsatt for stadig økende press, er FNs og Høykommissærens innsats uunnværlig. Regjeringen legger sterk vekt på menneskerettigheter i utenriks- og utviklingspolitikken, og øker derfor støtten til FNs høykommissær for menneskerettigheter, sier utenriksminister Børge Brende.

Avtalen ble undertegnet i forbindelse med utenriksministerens deltakelse i den andre landhøringen av Norge i FNs menneskerettighetsråd i Genève.

OHCHR jobber både med å styrke forståelsen for og videreutviklingen av menneskerettighetene og overvåking av hvordan menneskerettighetene etterleves på landnivå. OHCHR’s arbeid omfatter blant annet anti-diskriminering, styrking av rettsstaten og bekjempelse av straffrihet, og beskyttelse av menneskerettighetene under væpnet konflikt og vold.

Til toppen