Endringer i bistandsbudsjettet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nye overslag viser en nedgang på 200 millioner i ODA-godkjente flyktningutgifter i Norge. Dette gir rom for å øke innsatsen på en rekke prioriterte områder i bistandsbudsjettet for 2018.

- Menneskehandel og uanstendige arbeidsforhold må løses gjennom internasjonalt samarbeid. Derfor øker regjeringen innsatsen til å bekjempe moderne slaveri med 100 millioner kroner. Pengene skal kanaliseres til Global Fund to End Modern Slavery. Fondet bidrar til å forebygge moderne slaveri og gir ofre en ny start, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

I tillegg til en sterk økning av innsatsen mot moderne slaveri økes en rekke andre poster på bistandsbudsjettet som følge av nysalderingen av statsbudsjettet.

- Jeg er glad for at vi nå får muligheten til å øke den humanitære bistanden med 34 millioner. Mesteparten av dette skal gå til FNs nødhjelpsappeller i Afrika. Det er enorme humanitære behov i mange afrikanske land. Til tross for det er FNs nødhjelpsappeller for Afrika kraftig underfinansierte, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

FNs fredsbyggingsfond gjør en svært viktig innsats med å forebygge konflikter og å støtte sårbare stater som er på vei inn i konfliktsituasjoner. Fondet er dessverre underfinansiert, og regjeringen vil derfor øke støtten med 25 millioner i år.

I tråd med regjeringens strategi for Sahel, som ble lagt frem i september, vil regjeringen øke støtten til denne sårbare regionen i Afrika med 20 millioner kroner. Midlene skal kanaliseres gjennom FNs fredsbyggingsfond. Fondet arbeider for å løse de strukturelle årsakene til de mange krisene som preger Sahel.

Global helse er ett av regjeringens viktigste satsingsområder i bistandspolitikken. Støtten til Den globale vaksinealliansen (Gavi) og Koalisjonen for epidemisk beredskap og innovasjon (Cepi) økes med til sammen 14 millioner kroner.