Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

39,7 millioner til kampen mot fiskerikriminalitet

- Fiskerikriminalitet er en trussel mot verdens fiskeressurser og utviklingslandenes økonomiske utvikling. Den må bekjempes gjennom internasjonalt samarbeid, sier utenriksminister Børge Brende. Norge vil bidra med 39,7 millioner kroner til FNs arbeid mot fiskerikriminalitet.

Regjeringen inngår en fireårig avtale fra 2017 til 2020 med FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) for å bekjempe transnasjonal organisert fiskerikriminalitet i utviklingsland. Avtalen er en del av Fisk for utvikling-programmet som ble lansert av utenriksminister Brende i fjor, og som omfatter flere typer tiltak mot fiskerikriminalitet. Norad er norsk avtalepartner.

- Det er viktig å støtte dette arbeidet for å møte globale sikkerhetstrusler og fremme FNs bærekraftsmål. Fiskerikriminalitet er et grenseoverskridende problem som krever internasjonal respons. Gjennom å støtte FNs arbeid tar Norge en lederrolle i bærekraftig forvaltning av fiskeressurser, sier utenriksminister Brende.

Fiskerikriminalitet omfatter grove brudd på menneskerettighetene til de som arbeider på fiskefartøyene, skatteunndragelser, hvitvasking, korrupsjon, forfalskning av dokumenter og miljøkriminalitet. UNODC vil bistå med oppdatering av lovgivning, og med kompetanse- og kapasitetsbygging hos politiet, tollmyndighetene og rettsapparatet.

- Havet er et prioritert område for denne regjeringen, og internasjonal fiskerikriminalitet er en alvorlig trussel mot både bærekraft og biologisk mangfold. Fiskerisektoren er internasjonal og kjenner ingen grenser. Norsk fisk konkurrerer på et globalt marked, vi har stor interesse av å bekjempe kriminalitet også i farvann som ikke er våre egne, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Til toppen