Presseinformasjon

Statssekretær Glad Pedersen til Genève

Humanitære spørsmål, migrasjon og menneskerettigheter er på programmet for statssekretær Glad Pedersens reise til Genève 17.-18. juni.

Glad Pedersen deltar i høynivåpanelmøter i FNs økonomiske og sosiale råd (Ecosoc), om henholdsvis humanitær finansiering og om humanitær respons for flyktninger og migranter i Nord-Afrika og Middelhavet.

Han møter representanter for FNs høykommissær for flyktninger, Høykommissæren for menneskerettigheter og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM), om arbeidet med bekjempelse av seksuelle overgrep begått av FN-styrker og FN-ansatte. Han skal også møte ny under-generalsekretær og leder for FNs kontor for humanitære saker, Stephen O'Brien.

Øvrige møter er med nestleder Flavia Pansieri i FNs høykommissær for menneskerettigheter, eksekutivdirektør David Harland i Centre for Humanitarian Dialogue, og med FNs spesialrapportør for ytringsfrihet, David Kaye.

Pressekontakt: Astrid Sehl, asse@mfa.no, mob 922 84 752

Til toppen