Norge øker den humanitære støtten til Etiopia

– Den humanitære situasjonen i deler av Etiopia er alvorlig på grunn av langvarig tørke. Norge bidrar nå med ytterligere ti millioner kroner til bistand til mennesker i nød, og vi vil løpende vurdere økt støtte, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Nok en gang rammes Etiopia av en tørkekatastrofe. Værfenomenet El Niño har de siste to årene ført til den verste tørken i Etiopia på flere tiår. Også i år har regnet uteblitt, og områdene i sørøst er hardest rammet. Ifølge myndighetene har 8,5 millioner mennesker akutt behov for humanitær hjelp og mer enn fire millioner er avhengig av matvarehjelp på mer langvarig basis. Det anslås at flere enn ti millioner mennesker ikke har tilgang til sikkert drikkevann. Det rapporteres om rask spredning av tørkerelaterte sykdommer som kolera, meslinger og hjernehinnebetennelse.

– De siste årenes tørke i deler av Etiopia viser hvordan klimaendringer kan føre til store humanitære utfordringer i fattige områder. Med stadig hyppigere tørkeperioder må vi bidra til å svare på de akutte humanitære behovene, og samtidig rette innsats mot å forebygge nye kriser, sier Eriksen Søreide.

De nye humanitære midlene fra Norge skal gå til lokalbefolkning i områder hardest rammet av tørken. Norges humanitære bistand blir kanalisert gjennom FN, Røde Kors-bevegelsen og norske humanitære organisasjoner.

Til sammen har Norge bidratt med 79 millioner kroner til humanitære tiltak i Etiopia i 2017. Bistanden går blant annet til Flyktninghjelpen og en gruppe sivilsamfunnsorganisasjoner ledet av Kirkens Nødhjelp, FNs nødhjelpsfond (Cerf) og utdanningsfondet «Education Cannot Wait». I tillegg bidrar Norge med kjernebidrag til FN-organisasjonene og utviklingsbankene som arbeider på det humanitære området.

Til toppen