Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regjeringen styrker den humanitære innsatsen

- Nok en gang ser det ut til at de humanitære behovene blir rekordstore. FNs nødhjelpsappell anslår at flere enn 130 millioner mennesker vil trenge humanitær bistand i 2019. Mot slutten av 2018 har Norge utbetalt ytterligere 240 millioner kroner fra det humanitære budsjettet for å bidra i de verste og mest underfinansierte krisene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Regjeringen har over flere år trappet opp den humanitære innsatsen. Med neste års statsbudsjett har det humanitære budsjettet økt med nesten 65 prosent siden 2013. I august lanserte utenriksministeren en ny humanitær strategi som vil ligge til grunn for Norges humanitære politikk og bistand i årene fremover.

- Det er nødvendig å styrke den humanitære innsatsen for å redde liv, lindre nød og beskytte dem som rammes hardest i de mange, langvarige og komplekse krisene vi står overfor. Samtidig kan ikke humanitær bistand være eneste svar. Vår nye humanitære strategi legger opp til en helhetlig innsats for å forebygge og redusere humanitære behov. Derfor vil regjeringen i 2019 også øke utviklingsbistanden til sårbare stater og regioner, sier utenriksministeren.

En av krisene som er gitt høy prioritet i fordelingen av humanitære midler mot slutten av 2018, er Venezuela. Den humanitære situasjonen i Venezuela har gått fra vondt til verre gjennom året. Resultatet er en raskt voksende flyktningkrise med store konsekvenser i regionen. 

Mot slutten av året har Norge også gitt et ytterligere bidrag til FNs nødhjelpsfond, CERF. Den totale støtten til CERF i 2018 vil med dette være 455 millioner kroner. CERF er en viktig mekanisme for rask respons på akutte og underfinansierte kriser.

Norges humanitære bidrag kanaliseres gjennom FN, Røde Kors-bevegelsen og norske humanitære organisasjoner.

Til toppen