Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utenriksministeren lanserer ny strategi for norsk humanitær politikk

- Humanitær innsats er en viktig del av regjeringens internasjonale engasjement. Derfor har Norge økt det humanitære budsjettet med mer enn 50 prosent siden 2013. Vårt humanitære budsjett skal holde et høyt nivå også i årene fremover, men endringene i verden gjør at vi må tenke nytt om innretningen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Den nye strategien for Norges humanitære politikk legger føringer for innsatsen de neste fem årene. Hovedsatsingsområdene vil være beskyttelse av sivile, reform og innovasjon samt en mer helhetlig innsats for å forebygge humanitære kriser. Humanitærretten, de humanitære prinsippene og menneskerettighetene vil ligge til grunn, og det skal være et godt samspill mellom den humanitære innsatsen, utviklingspolitikk og arbeidet for fred og forsoning

- Norge skal være en pådriver for rask og effektiv humanitær innsats. I Syria, Jemen, Sør-Sudan og mange andre konfliktrammede land utsettes mennesker i nød for vold og overgrep, og hjelpearbeidere nektes tilgang. Regjeringen vil særlig prioritere beskyttelse av barn og unge, bekjempelse av seksualisert og kjønnsbasert vold og beskyttelse av sivile mot miner og andre eksplosiver, sier utenriksministeren.

Væpnede konflikter, klimaendringer og fattigdom i sårbare stater og regioner skaper langvarige komplekse kriser som rammer stadig flere mennesker. Behovene øker, til tross for at giverne aldri har bidratt mer og de humanitære organisasjonene aldri har nådd ut til så mange. 136 millioner mennesker har behov for humanitær assistanse og beskyttelse i 2018.

- Norges humanitære stemme er sterk. Vi skal videreføre den humanitære satsingen, løfte fram nye prioriteringer og arbeide for å oppnå enda mer med eksisterende ressurser gjennom innovasjon, reform og helhetlig innsats. Vi må bidra til å gjøre noe med den nåværende situasjonen der mange mennesker har behov for humanitær bistand i år etter år, sier utenriksministeren. 

Innovasjon og ny teknologi bidrar til å redde flere liv og møte nye behov som kriserammede mennesker har. Strategien varsler etableringen av et nytt innovasjonsprogram i samarbeid med Innovasjon Norge, for å prøve ut og skalere opp nye løsninger i humanitært arbeid.

En rekke humanitære organisasjoner og kunnskapsmiljøer har bidratt med innspill til den nye humanitære strategi.

Strategien lanseres under Arendalsuka 13. august med en presentasjon fra utenriksministeren og hun deltar sammen med utviklingsminister Astrup og representanter fra det humanitære fagmiljøet i en paneldebatt.

Lenke til strategien

Til toppen