Ytterligere 30 millioner kroner til humanitær innsats i Sør-Sudan

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- De humanitære behovene i Sør-Sudan er svært store og økende. Ikke minst er matmangelen kritisk for nærmere åtte millioner av en befolkning på i overkant av elleve millioner mennesker. Norge øker nå støtten til humanitær innsats med 30 millioner kroner, sier utenriksminister Børge Brende.

FN og EUs kontor for humanitære saker (Echo) holder en humanitær giverkonferanse for Sør-Sudan i Genève på tirsdag, der statssekretær Morten Høglund deltar. Det er et akutt behov for blant annet mat, vann, husly og utdanningstilbud til barna, som er rammet av den 18 måneder lange konflikten. Det er også viktig å hjelpe de 565.000 flyktningene fra Sør-Sudan som har flyktet til naboland.

- 4,6 millioner mennesker står i fare for å dø dersom de ikke får mat og akutt nødhjelp, ifølge FN. De fleste befinner seg i svært utilgjengelige områder hvor få humanitære aktører er tilstede. Dette gjør det svært vanskelig for sivile å få tilgang til hjelp, sier Brende.

Det norske bidraget vil kanaliseres gjennom humanitære organisasjoner som har vist god evne til å nå fram til den rammede befolkningen. Støtten skal blant annet brukes til matsikkerhet og utdanning. Til sammen har Norge bidratt med 180 millioner kroner i humanitær støtte i år. Norge bidrar også med humanitær støtte gjennom FNs nødhjelpsfond (Cerf).

- Det er utfordrende å holde verdenssamfunnets oppmerksomhet på den humanitære krisen ettersom den trekker ut. Norge spiller en aktiv rolle i å få fremgang i fredsforhandlingene, men partene viser ikke vilje til å bedre situasjonen for sin egen befolkning. Uansett er det svært viktig å opprettholde den humanitære innsatsen av hensyn til sivilbefolkningen som allerede har lidd for mye, sier Brende.

FN har bare fått inn 41 prosent av behovet på 1,6 milliarder dollar til humanitær innsats i Sør-Sudan for i år, og 13 prosent av behovet på 658 millioner dollar til flyktningresponsen.