Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Koronapandemien: Regjeringen styrker den humanitære innsatsen

Koronapandemien forverrer en allerede vanskelig situasjon for befolkningen i land og områder som er rammet av humanitære kriser. Ikke minst flyktninger og de som er fordrevet innenfor sine egne land vil være sårbare for smitte på samme tid som de vil ha vedvarende behov for beskyttelse, husly, mat, vann og grunnleggende helsetjenester.

Nå styrker regjeringen den humanitære innsatsen ved å sette av mer penger og gi større handlingsrom til de humanitære organisasjonene, slik at de bedre kan respondere på de direkte og indirekte konsekvensene av pandemien.

- Jeg frykter at den allerede alvorlige humanitære situasjonen for befolkningen i Afghanistan, Syria og mange andre kriserammede land vil bli enda verre. Derfor øker vi nå den humanitære støtten til respons på koronapandemien fra ti til 100 millioner kroner, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Foreløpig er det registrerte antallet smittede i land som mottar humanitær bistand relativt lavt, men pandemien legger allerede ekstraordinært press på de humanitære organisasjonene. I tiden fremover vil det være behov for stor fleksibilitet for å sikre at organisasjonene raskt kan prioritere innsats der behovene til enhver tid er størst.

- Vi har gitt våre nærmeste humanitære partnere beskjed om at de vil få et større handlingsrom til å omfordele humanitære midler basert på behov. Samtidig øker vi den andelen av det humanitære budsjettet som vi holder i reserve for å kunne respondere raskt på nye behov, sier utenriksministeren.

Hittil har Norge bidratt med ti millioner kroner til Verdens helseorganisasjon (WHO) til respons på koronapandemien. I tillegg har Norge gjennom vår andel til FNs nødhjelpsfond (Cerf) bidratt med ytterligere om lag 15 millioner kroner. De nye 90 millionene vil kanaliseres gjennom FN-systemets globale appell for humanitær respons på koronapandemien som etter planen lanseres i dag.  

Norge har i 2020 et samlet humanitært budsjett på drøyt 5,5 milliarder kroner. Støtten gis i hovedsak til FN, norske humanitære organisasjoner og Røde Kors-bevegelsen. 

 

Til toppen