Presseinformasjon

Møte med Interpol-sjefen om globale trusler

Utenriksminister Børge Brende har fredag samtaler om de nye, globale sikkerhetsutfordringene med generalsekretæren i Interpol, Jürgen Stock.

Norge står overfor mer komplekse sikkerhetspolitiske utfordringer. Truslene kommer fra nye kilder og blir mer globale. Grenser viskes ut, mottiltakene krever stadig raskere respons og samarbeid på tvers av landegrenser, regioner, etater og organisasjoner. Kriminelle nettverk opererer stadig oftere over landegrensene, terrororganisasjoner rekrutterer via sosiale medier, skipsfart blir utsatt for pirater i Aden-bukta den ene måneden, i Asia den neste. Dette krever økt internasjonal koordinering og en bedret forståelse av sammenhengene i de nye sikkerhetsutfordringene.

Utenriksministeren vil i etterkant av møtet presentere regjeringens nye tiltak for å møte disse utfordringene. Interpol-sjefen deltar på framleggelsen.

Tid: Fredag 19. juni kl. 12.30
Sted: Utenriksdepartementet, 1. et

Presentasjonen er åpen for pressen, og det blir anledning til å intervjue utenriksministeren og Interpol-sjefen rett etter framleggelsen.

Påmelding til ane.lunde@mfa.no innen kl. 18 torsdag 18.

Twitter: #GlobalSikkerhet #globalsecurity

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Til toppen