Eriksen Søreide: Dypt bekymret over situasjonen i Jemen

- Etter seks år med væpnet konflikt er sivilbefolkningen i Jemen rammet av verdens største humanitære krise. Jeg er dypt bekymret over situasjonen. På den internasjonale giverkonferansen i dag, annonserer vi at Norge bidrar med  200 millioner kroner til den humanitære innsatsen i Jemen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Statssekretær Jens Frølich Holte representerer Norge på den digitale  giverkonferansen for Jemen som FNs generalsekretær Antonio Guterres har invitert til. Formålet med konferansen er å rette søkelys mot krisen og mobilisere økt støtte til den humanitære innsatsen i Jemen.

Krigshandlingene har eskalert i deler av landet. FN anslår at mer enn 20 millioner jemenitter i år vil ha behov for humanitær bistand og beskyttelse. Nesten fire millioner er drevet på flukt i sitt eget land. Det anslås at 2,25 millioner barn under fem år er akutt underernærte. FN har advart om at matkrisen er i ferd med å utvikle seg til en sultkatastrofe verden ikke har sett på mange tiår.

- Den enorme nøden i Jemen er  menneskeskapt. Nå må partene sette det jemenittiske folket først, etterleve humanitærretten og sørge for at humanitære aktører har trygg og uhindret tilgang til alle som trenger hjelp. Partene har også et tungt ansvar for å engasjere seg i den FN-ledede politiske prosessen. Bare en inkluderende, politisk forhandlet løsning kan få slutt på denne krisen, sier utenriksministeren.

Den norske humanitære støtten til Jemen kanaliseres gjennom FN, Røde Kors-bevegelsen og norske humanitære organisasjoner som alle samarbeider med lokale partnere. I tillegg til midlene som Norge gir tilsagn om i dag, kommer betydelig ikke-øremerket støtte til blant annet FNs nødhjelpsfond (Cerf) og Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC).

For å bidra til å møte de enorme utfordringene knyttet til sult og fordrivelse, har Norge for 2021 innvilget en betydelig økning i kjernestøtten til Verdens matvareprogram og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), til henholdsvis 800 og 680 millioner kroner. Den økte støtten til disse organisasjonene bidrar til å styrke deres humanitære arbeid globalt, inkludert i Jemen.