Norge støtter bekjempelse av koleraepidemi i Jemen

- Kolerautbruddet i Jemen kommer på toppen av en væpnet konflikt og sultkrise som rammer store deler av befolkningen. Norge øker derfor den humanitære støtten til Jemen med ti millioner kroner og vil fortløpende vurdere utviklingen fremover, sier utenriksminister Børge Brende.

Koleraepidemien har spredd seg raskt den siste uken, med registrerte tilfeller i flere deler av landet. Dette er det andre kolerautbruddet i Jemen på mindre enn ett år, og situasjonen er ifølge FN svært kritisk. Bare i løpet av de siste to ukene har antall smittede og døde nådd samme høyder som i løpet av to måneder under forrige utbrudd.

- Mangelfulle helsetjenester og mangel på rent drikkevann fører til at utbruddet nå sprer seg med alarmerende hastighet. Hovedstaden Sanaa er hardest rammet, men dersom ikke snarlige tiltak settes inn for å stanse spredningen, kan dette utvikle seg til et landsdekkende utbrudd. Det vil få katastrofale følger for en allerede hardt rammet befolkning, sier Brende.

I løpet av den to år lange borgerkrigen er halvparten av landets sykehus og helsestasjoner blitt satt ut av funksjon. Dette skyldes både direkte militære angrep og manglende tilgang på drivstoff og nødvendig materiell.

FN betegner Jemen som den alvorligste humanitære krisen i verden og anslår at nærmere 80 prosent av befolkningen i landet - 19 millioner mennesker - trenger humanitær bistand.

Det nye norske bidraget kommer i tillegg til støtten på 212 millioner kroner som utenriksministeren annonserte under den nylige giverkonferansen for Jemen. Norges humanitære støtte til Jemen kanaliseres via FN, Røde Kors-bevegelsen og norske humanitære organisasjoner som samarbeider med lokale partnere i Jemen. I tillegg bidrar Norge gjennom FNs nødhjelpsfond, Cerf, som hittil i år har utbetalt over 200 millioner kroner til Jemen. Norge bidrar med om lag ti prosent av midlene i nødhjelpsfondet.

Til toppen