Presseinformasjon

Utenriksministeren besøker Oslo Medtech 29. mai

Utenriksminister Børge Brende lanserer tiltak for en mer offensiv handelspolitikk når han besøker næringsklyngen Oslo Medtech 29. mai.

Utenriksdepartementet har i lengre tid jobbet med en melding til Stortinget om regjeringens arbeid for å sikre norske bedrifter økt markedsadgang og bedre forutsigbarhet for eksport av varer, tjenester og investeringer. Åpen handel og gode globale rammebetingelser er viktig for økonomisk vekst, jobbskaping og inkluderende bærekraftig utvikling.

Oslo Medtech er en klynge av om lag 180 bedrifter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, samt helseaktører som utvikler og industrialiserer helseteknologiske produkter og tjenester i verdensklasse. Gjennom innovasjon, samarbeid og næringsutvikling stimulerer klyngen fremveksten av en internasjonalt konkurransedyktig helsenæring. Under besøket vil utenriksministeren få presentert og mulighet til å prøve ut flere av medlemsbedriftenes produkter og tjenester.

Arrangementet er åpent for pressen og det vil være mulighet for å gjøre intervjuer.

Tid: Kl. 11.30-12.45 fredag 29. mai (fotografer bes møte senest kl 11.15).
Sted: Oslo Medtech, møterom «Ciens toppsenter» i Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Veslemøy Lothe Salvesen, 995 68 584

Til toppen