50 millioner kroner til EUs migrasjonsfond

Regjeringen vil bidra med 50 millioner kroner til EUs flergiverfond for stabilitet og tiltak mot irregulær migrasjon i Afrika. – Norge deltar aktivt i det europeiske samarbeidet om migrasjons- og flyktningkriser. Vi vil sammen med EU-landene øke innsatsen for å redusere de grunnleggende årsakene som fattigdom, arbeidsledighet og dårlig styresett, sier utenriksminister Børge Brende.

Sysselsetting, styrking av lokalsamfunn, bedre styresett, konfliktforebygging og beskyttelse og assistanse til sårbare migrantgrupper er blant de viktigste innsatsområdene til EU-fondet. Tiltak som styrker afrikanske lands egen evne til å håndtere migrasjon er prioritert, samt hastetiltak i Libya og andre land i Nord-Afrika.

- Det er viktig at landene i Europa samarbeider med opprinnelses- og transittland om håndtering av migrasjon og flyktningkriser. Samtidig må vi komme den organiserte kriminaliteten til livs og styrke tiltak som kan redusere den omfattende menneskesmuglingen og tap av menneskeliv på reisen gjennom Sahara og over Middelhavet, sier utenriksminister Brende.

Om lag 120.000 personer har ankommet med båt til Europa fra Afrika så langt i år. De største gruppene som er kommet over Middelhavet til Italia er fra Nigeria, Bangladesh, Guinea og Elfenbenskysten.

- I tillegg til et høyt antall økonomiske migranter, er det i verden i dag rekordmange mennesker på flukt fra krig og konflikt. Norge bidrar med betydelig humanitær støtte i flyktningkriser, sier Brende.

EUs flergiverfond (EU Emergency Trust Fund for stability and addressing root causes of irregular migration and displaced persons in Africa, EUTF) ble opprettet etter Valletta-toppmøtet med europeiske og afrikanske land i 2015. Norge bidro med 30 millioner kroner i 2016 og bidrar nå med ytterligere 50 millioner kroner, der 20 millioner kroner skal gå til tiltak i Nord-Afrika. Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) og Høykommissæren for flyktninger (UNHCR) er viktige partnere.

Til toppen