Ytterligere ti millioner i humanitær bistand til Rakhine-staten i Myanmar

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Jeg er sterkt bekymret over flyktningsituasjonen i Det indiske hav. Det er et stort behov for å støtte forebyggende tiltak i Rakhine-staten for å hindre at flere mennesker blir ofre for menneskehandel. Norge gir derfor ytterligere ti millioner kroner i humanitær bistand til Rakhine-staten i Myanmar, sier utenriksminister Børge Brende.

Bistanden vil støtte opp om forebyggende tiltak i Rakhine-staten for å hindre at flere mennesker blir ofre for menneskehandel, samt gi støtte til at internt fordrevne kan returnere til sine hjemsteder. Bistanden vil også gå til å bedre tilgangen til helsetjenester. Dette vil komme både buddhister og muslimer i Rakhine-staten til gode.

- I vår dialog med myndighetene i Myanmar tar Norge opp den alvorlige situasjonen for den rammede befolkningen i Rakhine-staten. Vi legger vekt på behovet for å fremme grunnleggende menneskerettigheter for alle og ta tak i de underliggende årsakene til konflikten, sier Brende.

Norge har tatt opp spørsmålet om den uakseptable situasjonen for rohingyaene, den muslimske minoriteten i Rakhine-staten, med myndighetene ved flere anledninger. Norge har også vært medforslagsstiller til en resolusjon i FNs generalforsamling som uttrykker en klar forventning om at Myanmar tar tak i situasjonen i Rakhine-staten. Det sentrale nå er at grunnleggende menneskerettigheter blir ivaretatt og humanitær bistand gis til alle som har behov for det. Norge bidrar allerede med humanitær bistand, og støtter lokale tiltak for å legge til rette for dialog mellom partene i konflikten.