Norge øker den humanitære støtten til Nepal

- Jordskjelvene i Nepal ødela en halv million hus og hjem. Det vil være store behov for støtte til gjenoppbygging i lang tid fremover. Vi øker nå den norske støtten til 230 millioner kroner, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksministeren annonserte ytterligere 100 millioner kroner i humanitær støtte fra Norge da han deltok på den internasjonale gjenoppbyggingskonferansen for Nepal i Kathmandu i dag. Fra før har Norge bidratt med 130 millioner kroner til nødhjelp etter at åtte millioner mennesker ble rammet av jordskjelv i april og mai. Mye hjelp har kommet frem, men fortsatt trenger 2,8 millioner mennesker humanitær støtte.

- Mange områder i Nepal ligger i ruiner. At ødeleggelsene ble så omfattende, er en viktig vekker om hvor viktig det er med forebygging og beredskap. Den norske støtten skal blant annet gå til tiltak som bidrar til at folk er bedre rustet til å møte neste katastrofe, sier utenriksministeren.

De nye midlene skal gå til gjenoppbygging med spesielt fokus på mat, helse, utdanning og beskyttelse. Sårbare grupper som barn og personer med funksjonsnedsettinger skal prioriteres.

- Over 8000 skoler ble ødelagt. Vi vil støtte myndighetene i å bygge nye, trygge skoler så barn og unge får mulighet til å komme raskt tilbake på skolen og ta hverdagen tilbake, sier Brende.

Han understreker at det er viktig at myndighetene i landet er i førersetet for gjenoppbyggingen, og at det er god koordinering med FN og det internasjonale samfunnet.

- Vi må ikke glemme at lokalsamfunn, og særlig ungdom, i de rammede områdene har gjort en storstilt innsats for å hjelpe hverandre, sier Brende.

Norge har i mange år hatt et nært utviklingssamarbeid med Nepal. I møter med landets statsminister og en rekke ministre, understreket Brende at Norge vil videreføre den langsiktige utviklingsbistanden, med vekt på utdanning, energi og godt styresett.

Pressekontakt: Astrid Sehl, mob 922 84 752, asse@mfa.no (med på reisen)

Til toppen