Presseinformasjon

Statssekretær Pedersen til møte i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen

Statssekretær Bård Glad Pedersen deltar 10. juni på det årlige møtet i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen. Den russiske delegasjonen ledes av direktør i Rosatom, Oleg Krjukov. Møtet finner sted i Kirkenes onsdag 10. juni. Dagen etter drar de sammen på befaring til Andrejevbukta.

På dagsorden for møtet 10. juni står blant annet samarbeid om atomberedskap og miljøovervåking, driftslisens for Kola kjernekraftverk og håndtering av brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall fra Nordvest-Russland. Den 11. juni drar Pedersen og Krjukov på befaring til Andrejevbukta i Russland, hvor en nå nærmer seg målet om sikker uttransportering av brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall som er lagret der.

Statssekretær Pedersen og direktør Krjukov er tilgjengelig for pressen onsdag 10. juni kl. 15.30, på Thon Hotell i Kirkenes.

Pressekontakt: Hanne Melfald, 993 82 348

Til toppen