20-årsjubileum for samarbeid mot kjemiske våpen

- Jeg gratulerer i dag Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) og generaldirektør Ahmet Üzümcü med 20-årsjubileet. OPCW har gjennom disse årene gjort en svært viktig innsats for målet om en verden fri for kjemiske våpen, sier utenriksminister Børge Brende.

OPCW ble etablert 29. april 1997 for å gjennomføre Kjemivåpenkonvensjonen som trådte i kraft samme år. 20 år senere er over 94 prosent av verdens deklarerte lagre med kjemiske våpen destruert under OPCWs oppsyn. I 2013 mottok OPCW Nobels fredspris for sin innsats for internasjonal fred og sikkerhet.

- Det grusomme gassangrepet i Syria tidligere denne måneden viser med all tydelighet hvilken viktig jobb OPCW har med å påse at alle kjemiske våpen fjernes. OPCW, sammen med FN, gjør en svært viktig og profesjonell jobb, under særdeles krevende forhold, med å granske og avdekke brudd på Kjemivåpenkonvensjonen, sier Brende.

OPCW har bidratt til at de oppgitte lagrene med kjemiske våpen og kjemikalier i Syria og Libya er blitt transportert ut og destruert. Syria sluttet seg til Kjemivåpenkonvensjonen i 2013, men OPCW og FN har konkludert med at Assad-regimet i ettertid har brukt kjemiske våpen mot egen befolkning. Også Isil har brukt improviserte kjemiske våpen. OPCW har samlet beviser og rapportert til FNs sikkerhetsråd.

Til toppen