Regjeringen innfører restriktive tiltak mot Aleksandr Lukasjenko

Regjeringen har i statsråd vedtatt innføring av restriktive tiltak mot Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko.

2. oktober i år vedtok EU-landene en felles holdning om restriktive tiltak mot 40 hviterussiske statsborgere. 6. november ble tiltakene utvidet til å omfatte president Lukasjenko og 14 andre personer. Norge slutter opp om disse tiltakene, som omfatter reiserestriksjoner og frys av midler.

Som Hviterusslands president er Lukasjenko den øverste ansvarlige for statsapparatets undertrykkelse og voldsbruk før, under og etter presidentvalget i august i år. Sikkerhetsstyrkene har utført – og utfører – massearrestasjoner, tortur og vold mot fredelige demonstranter, aktivister, opposisjonelle og journalister. Demonstranter har mistet livet som følge av sikkerhetsstyrkenes voldsbruk. Lukasjenko har avvist alle oppfordringer til dialog fra demokratibevegelsen og det internasjonale samfunn.

- Vi håper de restriktive tiltakene vil legge press på myndighetene i Hviterussland til å respektere menneskerettighetene, gå i dialog med opposisjonen og legge til rette for en demokratisk utvikling. Maktovergrepene vi er vitne til er helt uakseptable, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Fordi restriksjonene omfatter et statsoverhode ble saken lagt frem i statsråd som en kongelig resolusjon.