Norge støtter sivil kapasitetsbygging for Sahel-styrke

Støtten på 15 millioner vil gå til et sivilt bidrag til Sahel-landenes felles sikkerhetsstyrke, med vekt på kapasitetsbygging innenfor humanitærrett og menneskerettigheter.

– Situasjonen i den sårbare Sahel-regionen har forverret seg siden krisen i Mali i 2012. Ustabilitet og terrorisme hindrer langsiktig utvikling og frarøver befolkningen i en hel region bedre muligheter for fremtiden. Regjeringen har økt innsatsen i sårbare stater, og vi trapper nå opp støtten til regionen med ytterligere 15 millioner kroner, til om lag 455 millioner, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Utenriksministeren deltar i dag på en høynivå-konferanse for Sahel i Brussel, der målet er å mobilisere finansielle og materielle ressurser til Sahel-landenes samarbeid for sikkerhet og utvikling. De fem landene Mali, Mauritania, Burkina Faso, Niger og Tsjad (G5 Sahel) står som vertskap for konferansen sammen med EU, FN og AU (Den afrikanske union).

– Jeg er glad for å se den brede internasjonale støtten til G5-landenes samarbeid. Dersom man skal få bukt med grenseoverskridende utfordringer som terrorisme, voldelig ekstremisme og organisert kriminalitet, kreves en godt koordinert innsats i regionen. Samtidig er det avgjørende at partene iverksetter og etterlever fredsavtalen for Mali inngått i 2015, sier utenriksministeren.

Norge har et bredt engasjement i Sahel-regionen og bidrar til stabilisering og utvikling gjennom finansielle og militære bidrag til FNs fredsoperasjon i Mali (Minusma), bilateralt og multilateralt utviklingssamarbeid og humanitær bistand.

De fem Sahel-landene har opprettet en felles sikkerhetsoperasjon i Sahel (G5 Sahel Joint Force). Bidraget annonsert under dagens konferanse vil gå til sivile deler av operasjonen, som opplæring i humanitærrett og menneskerettigheter for G5-troppene og tiltak for å bygge tillit mellom troppene og lokalbefolkningen.

Tidligere i år ble den norske ambassaden i Bamako åpnet. Ambassaden dekker samarbeidet med Mali, Mauritania, Burkina Faso, Niger og Tsjad.

Norge har hatt et engasjement i Mali siden tørkekatastrofene på 1980-tallet. Et bredt samarbeid med norsk sivilt samfunn og internasjonale partnere ble da etablert for å forebygge sult, fattigdom og konflikt i regionen. Engasjementet har senere blitt utvidet og omfatter i dag satsing på utdanning, fred og forsoning, stabiliserings- og demokratistøtte. Norges deltakelse i FN-operasjonen Minusma har styrket regjeringens innsats for fred i regionen.

Med det nye bidraget på 15 millioner kroner økes den norske støtten til Sahel-regionen til om lag 455 millioner kroner i 2018. Dette innebærer en samlet økning på 130 millioner kroner sammenlignet med 2017. I tillegg kommer Norges bidrag til FN-operasjonen Minusma i Mali og norsk støtte til områdene rundt Tsjad-sjøen. Samlet støtte til området rundt Tsjad-sjøen var i 2017 om lag 700 millioner kroner, og forventes å ligge på et høyt nivå også i 2018.

Regjeringen la i 2017 frem en strategi for norsk innsats i sårbare stater. Les mer om strategien her.

Til toppen