Gjenåpning av UNDPs Oslo Governance Centre

Utenriksminister Børge Brende og leder for FNs utviklingsprogram (UNDP), Helen Clark, vil foreta den offisielle gjenåpningen av UNDPs Oslo Governance Centre (OGC) fredag 12. juni.

OGC er ett av seks globale sentre i UNDP-regi som jobber med internasjonale utviklingsspørsmål. Senteret, som har som hovedoppgave å tilrettelegge for global kunnskapsdeling om styresett, ble først etablert i 2002, og har vært inne i en omstillingsperiode i løpet av det siste året. OGC fikk fornyet sitt mandat i mai og ledes av briten Sarah Lister.

- Jeg har forventninger til at Oslo Governance Centre skal bli en etterspurt internasjonal institusjon innenfor tenkning om sammenhengene mellom styresett og utvikling. Det er nødvendig å skape både økt oppmerksomhet om hvordan godt styresett er en forusetning for utvikling og kunnskap om hvordan man fremmer godt styresett, sier Brende.

Den offisielle nyåpningen av UNDPs Oslo Governance Centre finner sted fredag 12. juni kl. 13.30-14.10 i Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, Oslo

Tidligere samme dag vil H.K.H. kronprins Haakon delta ved åpningen av en seminarrekke om styresett og fredsbygging i regi av OGC.

Senteret vil blant annet jobbe med å effektivisere styresett i forbindelse med utvinning av naturressurser, inkludering av kvinner i beslutningsprosesser og vurdering av styresett opp mot resultater innen utvikling. OGC er underlagt Bureau for Policy and Programme Support (BPPS) ved UNDPs hovedkvarter i New York.

Pressekontakt: Elnor Gasanov, tlf. 936 36 005.

Til toppen