Nye avtaler om EØS-midler med Slovenia

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge og Slovenia signerer i dag nye samarbeidsavtaler om EØS-midler for til sammen 37,7 millioner euro. Avtalene har klima og utdanning som hovedinnsatsområder.

- Norge har mye å bidra med når det gjelder klimatiltak og utdanning. Derfor er det viktig og riktig at vi bistår Slovenia i å takle utfordringer som er sentrale for bærekraft og konkurransekraft i hele Europa, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Statssekretær Audun Halvorsen og den slovenske ministeren for utvikling og europeisk samhold, Alenka Smerkolj, har nettopp signert den nye avtalen om EØS-midler til Slovenia. Foto: Emma Kwesiga Lydersen, UD
Statssekretær Audun Halvorsen og den slovenske ministeren for utvikling og europeisk samhold, Alenka Smerkolj, har nettopp signert den nye avtalen om EØS-midler til Slovenia. Foto: Emma Kwesiga Lydersen, UD

Statssekretær Audun Halvorsen er i dag i Slovenia for å signere avtalen på vegne av Norge.

Miljødirektoratet har en sentral rolle i klimaprogrammet. Utslippsreduksjoner, klimatilpasning, fornybar energi og energieffektivisering er hovedstikkord.

Utdanning er den andre hovedprioriteringen. Her legges innsatsen til stipendordninger og utveksling, kompetanseheving av lærere, og samarbeid mellom utdanning og næringsliv. Senter for internasjonalisering av utdanning i Oslo bidrar i denne delen. Innovasjon Norge involveres i et fond for anstendig arbeid.

I tillegg videreføres et eget fond for å støtte sivilt samfunn i Slovenia.

- Samarbeidsavtalene gir gode muligheter også for norske aktører innenfor utdanning og næringsliv. Jeg er glad for at EØS-midlene også på den måten bidrar til å styrke det allerede gode forholdet mellom våre to land, sier statssekretær Audun Halvorsen.

Norge samarbeider med Slovenia i Nato, FN og andre internasjonale fora. Slovenia og Norge deler verdier og synspunkter på mange sentrale spørsmål i tiden.

Norge har bidratt til sosial og økonomisk utjevning i Slovenia gjennom EØS-midlene siden landet ble EU-medlem i 2004. Utdanning, samt klima og miljø har hele tiden stått sentralt.

Fakta om EØS-midlene

Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre marked i Europa.

  • Avtalen har som mål å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og styrke samarbeidet mellom landene.
  • EØS-midlene er Norges bidrag til dette.
  • EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021 og er fordelt på 15 mottakerland.
  • Norge finansierer om lag 98 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.

Se faktaark for oversikt over programmer som skal gjennomføres i Slovenia.