Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norge gir 450 millioner kroner til utvikling i Somalia

Under Verdensbankens årsmøte på Bali undertegnet utviklingsminister Nikolai Astrup en avtale som innebærer at Norge vil bidra med 450 millioner kroner til Verdensbankens flergiverfond for Somalia de neste tre årene. Formålet med fondet er å bidra til økte skatteinntekter, bedre finansforvaltning og grunnleggende tjenester til befolkningen i Somalia.

- Selv om sikkerhetssituasjonen har blitt bedre, er Somalia fortsatt i en sårbar situasjon. Forholdet mellom føderalregjeringen og delstatene er krevende. Det internasjonale samfunn må derfor bidra til økt stabilitet og tillit. En bedret sikkerhetssituasjon og grunnleggende tjenester til befolkningen er sentrale elementer i dette arbeidet, sier Nikolai Astrup, utviklingsminister.

I perioden 2015-2017 bidro Norge med 212 millioner kroner til Verdensbankens flergiverfond for Somalia. Erfaringene har vært gode, og fondet har gitt resultater.

- Så langt har dette fondet gitt gode resultater, det har bidratt til økt stabilitet og utvikling i Somalia. Vi er også svært fornøyd med samarbeidet med Verdensbanken, som bidrar med kreative og fremtidsrettede løsninger på krevende utfordringer, sier Astrup.

Til toppen