Brende fordømmer Nord-Koreas prøvesprengning

Norge fordømmer prøvesprengningen Nord-Korea gjennomførte i dag. - Nord-Korea trosser igjen et samlet internasjonalt samfunn ved å gjennomføre en femte kjernefysisk prøvesprengning, sier utenriksminister Børge Brende.

- Denne testen er langt kraftigere enn de tidligere testene. For kort tid siden gjennomførte landet også enda en missiltest. Dette er en ytterst alvorlig utvikling.

- Nord-Koreas prøvesprengninger og missiltester utgjør en trussel mot fred og stabilitet regionalt og globalt, og gjør det enda vanskeligere å finne diplomatiske løsninger for situasjonen på Koreahalvøya. Nord-Koreas handlinger undergraver den internasjonale normen mot testing og spredning av kjernevåpen og skaper nye hindringer i arbeidet med å nå en verden uten kjernevåpen.

- Det er viktig at det internasjonale samfunnet reagerer resolutt mot Nord-Koreas destruktive og provoserende atferd. Reaksjoner overfor Nord-Korea må vurderes av FNs sikkerhetsråd.

- Dagens hendelse bekrefter nok en gang at Prøvestansavtalen (CTBT) må tre i kraft. Avtalen er i år 20 år, men har ennå ikke trådt i kraft fordi åtte land, deriblant Nord-Korea, ennå ikke har ratifisert. Prøvestansregimet er en sentral søyle i den internasjonale nedrustnings- og ikke-spredningsarkitekturen, sier utenriksminister Brende.

Til toppen