Norsk støtte til utvikling av klimatilpassede såkorn og matplanter

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Prosjektet om utvikling av klimatilpassede såkorn og matplanter er et viktig bidrag til oppfølging av klimaavtalen fra Paris og de nye bærekraftsmålene. Dette gjelder særlig mål nummer to om matsikkerhet og ernæring, sa utenriksminister Børge Brende da han 14. april signerte en avtale om norsk støtte til siste fase av det tiårige prosjektet.

Undertegningen skjedde i forbindelse med giverkonferansen for det Globale fondet for matplanter (Global Crop Diversity Trust/GCDT), som ledes av Åslaug Haga. Avtalen løper fra 2017 til 2020, i denne perioden vil Norge bidra med 160 millioner kroner. Norge har støttet de to første fasene med til sammen 195 millioner kroner.

Utenriksminister Børge Brende og Åslaug Haga undertegnet avtalen som sikrer norsk støtte til utvikling av klimatilpassede såkorn og matplanter. Foto: Guri Solberg, UD
Utenriksminister Børge Brende og Åslaug Haga undertegnet avtalen som sikrer norsk støtte til utvikling av klimatilpassede såkorn og matplanter. Foto: Guri Solberg, UD

Prosjektet har som mål å tilpasse tropisk landbruk til klimaendringene. Dette gjøres ved å dyrke frem nye, klimatilpassede sorter av dagens viktigste matplanter ved bruk av genmateriale fra deres viltvoksende slektninger.

Ved å samle inn frøene fra beslektede arter, rendyrke disse og gjennomføre det teknisk krevende arbeidet med krysning og overføring av arvestoff fra viltvoksende planter foredles det frem nye plantesorter. De nye plantesortene kan brukes av frøfirmaer og bønder for å møte kommende klimautfordringer.

Norge har vært en stor bidragsyter til dette arbeidet – som pådriver i internasjonale prosesser, ved bruk av betydelige bistandsmidler og ikke minst gjennom bygging og drift av sikkerhetslageret for såkorn på Svalbard.