Norge øker støtten til utdanning for syriske barn i Libanon

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Flesteparten av de 665.000 barna som har flyktet fra Syria til Libanon får fortsatt ikke gå på skole. Norge øker derfor støtten til utdanning i Libanon og vil bidra med 45 millioner kroner i 2015, sier utenriksminister Børge Brende.

Sammen med FNs spesialutsending for utdanning, Gordon Brown, inviterer utenriksminister Børge Brende i dag til givermøte for å skaffe mer midler til utdanning i Libanon. Møtet finner sted i Washington. Myndighetene i Libanon har sammen med blant andre Unicef og Verdensbanken laget en plan for å gi utdanning til 400.000 flyktningbarn fra Syria og fattige libanesiske barn.

- Hver tiende person i Libanon er nå et syrisk barn. For et lite og hardt prøvet land som Libanon er det en betydelig utfordring å sikre utdanning til flyktningbarna og samtidig ivareta skoletilbudet til egen befolkning. Myndighetene i Libanon og deres partnere fortjener vår fulle støtte, sier Brende.

Konflikten i Syria har tvunget mer enn elleve millioner mennesker på flukt. Blant nabolandene er det Libanon som bærer den aller tyngste byrden. Til sammen har landet tatt imot mer enn 1,2 millioner flyktninger fra Syria ifølge tall fra UNHCR.

Den norske støtten på 45 millioner kroner inkluderer både humanitære og langsiktige utviklingsmidler. De humanitære midlene inngår i en samlet støtte på 150 millioner kroner til utdanning og beskyttelsestiltak for barn i Syria og nabolandene. Midlene vil blant annet kanaliseres gjennom Unicef, Verdensbanken, Redd Barna og Flyktninghjelpen.

Så langt i år er Norges totale humanitære bidrag til Syriakrisen 750 millioner kroner.

Pressekontakt: Veslemøy Lothe Salvesen (med på reisen) 995 68 584