En halv milliard kroner til UNHCRs arbeid i Syria og nabolandene

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Med nærmere tolv millioner personer på flukt på grunn av Syria-krigen, har FN og partnere et prekært behov for støtte til sitt arbeid i tiden fremover. - Vi må sette FN i stand til å hjelpe de millioner som er drevet på flukt på grunn av krigen i Syria. Derfor vil Norge gå i bresjen med et betydelig bidrag til FNs høykommissær for flyktninger for årene fremover, på til sammen en halv milliard kroner, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksministeren er i dag i Brussel, der han diskuterer det internasjonale engasjementet i Syria med EU og europeiske utenriksministre.

- Vi oppfordrer alle land til å levere på de løftene som ble gitt under Syriakonferansen i London i februar, som Norge tok initiativ til. Dette er en langvarig krise med et enormt omfang, og det er derfor viktig med flerårige bidrag for å kunne sikre kontinuitet og få mest mulig effektiv hjelpeinnsats, sier utenriksministeren.

FNs flyktningorganisasjon UNHCR spiller en nøkkelrolle for å gi beskyttelse og assistanse til mennesker på flukt. Ved å hjelpe flyktningene i regionen håper UNHCR å redusere antallet desperate syrere som faller i hendene til menneskesmuglere i søken etter sikkerhet andre steder.

UNHCR har de siste årene vært sentral mottaker av norske midler til Syria-krisen, og vil spille en viktig rolle de neste årene. I tillegg til å støtte UNHCRs viktige arbeid med beskyttelse og nødhjelp til syrere på flukt i regionen, vil Norge i år styrke organisasjonens arbeid med å fremme jobbmuligheter inne i Syria.

Norge har allerede gitt 100 millioner kroner til UNHCRs arbeid i Syria og naboland i 2016, og øker nå støtten til totalt 300 millioner kroner for 2016. I tillegg planlegges det minst 100 millioner kroner i støtte for både 2017 og 2018.