Ekstraordinært møte om UNRWAs økonomiske situasjon

Statssekretær Audun Halvorsen deltar på ekstraordinært møte om FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktningers (UNRWA) økonomiske situasjon i Roma i dag.

UNRWA har i flere år hatt budsjettunderskudd, men situasjonen ble dramatisk forverret da USA i januar holdt tilbake minst 65 millioner dollar av sitt opprinnelig planlagte bidrag. UNRWA regner med et budsjettunderskudd på 446 millioner dollar hvis dagens situasjon fortsetter. Underskuddet gjør at UNRWA ikke vil være i stand til å levere planlagte tjenester etter utgangen av mai 2018. Derfor har UNRWA sammen med utenriksministrene fra Sverige, Jordan og Egypt kalt inn til et ekstraordinært møte i Roma i dag, der både reformer og økonomiske bidrag er blant temaene som diskuteres.

- Norge har i mange år vært en betydelig bidragsyter til UNRWA og anerkjenner den viktige jobben som organisasjonen utfører. Som følge av kroniske budsjettunderskudd har UNRWA de siste årene effektivisert driften og gjennomført flere nødvendige reformer. Det er nødvendig med ytterligere tiltak som sikrer at organisasjonen fortsetter å være i stand til å gjennomføre sitt mandat. Dette vil vi diskutere i dag og i tiden som kommer, sier statssekretær Audun Halvorsen.

UNRWAs mandat er å sikre de palestinske flyktningenes grunnleggende rettigheter og tjenester inntil israelerne og palestinerne har løst de utestående spørsmålene i konflikten. UNRWA leverer skoletilbud til om lag 525.000 barn og helsetilbud til om lag 5,3 millioner palestinske flyktninger i Palestina, Libanon, Jordan og Syria. UNRWA gir også utdanning og helsetjenester til palestinske flyktninger som er rammet av krigen i Syria.

- Det er avgjørende at palestinske flyktninger får det tilbudet de har behov for og krav på, og som FNs generalforsamling har gitt mandat til UNRWA for å sikre. Dette er også viktig for stabiliteten i Midtøsten, sier statssekretær Halvorsen.

Hele Norges kjernebidrag for 2018 på 125 millioner kroner til UNRWA ble utbetalt i januar for å avhjelpe den vanskelige økonomiske situasjonen. Ytterligere norsk støtte på 105 millioner kroner til UNRWAs humanitære appell, annonseres under dagens møte i Roma. Dette er en økning på ti millioner fra fjorårets nivå.

Pressekontakt: UDs pressevakt 23 95 00 02

Til toppen