Økt norsk innsats for utdanning i krise og konflikt

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utenriksdepartementet undertegner i dag en treårig avtale om utdanning i krise og konflikt med Redd Barna. - Støtte til utdanning i krise- og konfliktsituasjoner er viktigere enn noensinne. Vi gir samtidig også 63 millioner kroner til Redd Barnas utdanningsinnsats i Syria og Irak, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge fortsetter å øke innsatsen for utdanning for barn og unge i krig og kriseområder. Rundt 30 millioner barn får ikke mulighet til å begynne på skolen, på grunn av krig og konflikt. Enda flere får skolegangen ødelagt, fordi skoler ødelegges, lærere forsvinner, og det knapt finnes ressurser til å holde undervisning i gang i konfliktrammede områder.

Den treårige avtalen ble undertegnet 27. april av generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang og underdirektør i Utenriksdepartementet, Ingunn Vatne. Foto: M.B. Haga, UD

- Redd Barna har lang erfaring med utdanningsinnsats i kriser over hele verden, og gjennom dem og andre utdanningspartnere bidrar Norge til å sikre utdanning for barn og ungdom i krisesituasjoner. Dette er viktig både fordi skolegang gir barn og unge økt beskyttelse i slike situasjoner, og for å sikre at den oppvoksende generasjon får ressurser og kompetanse, slik at de på sikt kan bidra til en positiv utvikling i hjemlandet, sier utenriksministeren.

Bare i Syria og nærområdene står 2,8 millioner syriske barn og unge uten skoleplass. Utdanningsstøtten til Redd Barna i Syria og Irak er en oppfølging av Syria-konferansen i London i februar, som Norge tok initiativ til.

Den treårige avtalen gir Redd Barna rundt 14 millioner kroner årlig til å utvikle kompetanse og ekspertise på utdanning i kriser, som så benyttes i innsats i felt i samarbeid med FN og lokale partnere. En viktig del av avtalen, er å jobbe for økt tilslutning og etterlevelse av Erklæringen om trygge skoler. Den ble lansert i Oslo i fjor og handler om beskyttelse av skoler mot militær bruk og angrep i konflikt.