Brende om Gazakrisen: Inngå våpenhvile nå

- Jeg ber innstendig de stridende partene i Gaza om å stanse kamphandlingene umiddelbart og fortsette arbeidet for en varig våpenhvile, slik også Sikkerhetsrådet krever. Sivilbefolkningen påføres uforholdsmessige og utålelige lidelser som må stanse, sier utenriksminister Børge Brende.

- Jeg ber innstendig de stridende partene i Gaza om å stanse kamphandlingene umiddelbart og fortsette arbeidet for en varig våpenhvile, slik også Sikkerhetsrådet krever. Sivilbefolkningen påføres uforholdsmessige og utålelige lidelser som må stanse, sier utenriksminister Børge Brende.  

I løpet av de 20 dagene som konflikten nå har vart, er 1062 palestinere blitt drept og rundt 6200 skadet i Gaza. I Israel er 43 soldater og tre sivile drept og over 400 personer skadet. 

- Krisen kan ikke løses, eller konflikten vinnes, gjennom bruk av militære midler. Israel vil ikke oppnå fred og sikkerhet ved å fortsette bakkeoperasjonen. Og nye raketter fra Gaza over Israel vil ikke gi palestinerne i Gaza et bedre liv eller verdighet. Voldsbruken må slutte. Politiske samtaler må i gang basert på våpenhvilen fra 2012, sier utenriksministeren. 

Kravet om våpenhvile har bred internasjonal støtte. Egypt og USA må ha en sentral rolle i oppfølgingen av en slik våpenhvile. Palestinernes president Mahmoud Abbas har en viktig rolle å spille framover. Den palestinske selvstyremyndigheten må utøve myndighet over hele Palestina. Fredsforhandlingene må komme i gang igjen. Bare en to-statsløsning kan gi varig fred. 

- Norge har forpliktet seg til å bidra sammen med det internasjonale samfunn til å løse konflikten politisk. Vi vil innkalle til en humanitær giverkonferanse i Oslo så snart en varig våpenhvile er inngått. Ingen er tjent med større ødeleggelser, redsler og lidelser, sier Brende. 

Han understreker at sykehus, tilfluktsteder for folk på flukt og humanitære operasjoner på Gaza må beskyttes i henhold til folkeretten. Ansatte i FN-organisasjonen UNRWA og Røde Kors/Røde Halvmåne, som støttes av Norge, er blitt drept og skadd i angrepene mot Gaza. Utenriksdepartementet har løpende dialog med FN og Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) om hvordan sikkerheten bedre kan ivaretas for de sivile som oppholder seg på skoler og sykehus.

Til toppen