Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 22

Herfølgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 22, 2015.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Børge Brende

Tirsdag 26. mai
Kl. 09.30: Utanriksminister Brende held opningsinnlegget på Oslo Freedom Forum. Stad: Oslo Nye Teater

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 27. mai
Utanriksminister Brende deltek på møte i gjevarlandsgruppa for Palestina (AHLC). Sjå eiga pressemelding. Stad: Brussel, Belgia

Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835.

Torsdag 28. mai
Kl. 09.00: Utanriksminister Brende har møte med Stortinget sin arktiske delegasjon om nordområdespørsmål. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 10.00: Utanriksminister Brende er i Stortinget i samband med behandlinga av representantforslag om å anerkjenne Palestina som eigen stat og Kontroll- og konstitusjonskomiteen si innstilling av Riksrevisjonsrapporten om bistand til rein energi. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 29. mai
Kl. 09.00: Utanriksminister Brende deltek på «Safe School»-konferansen om retningsliner for vern av skoler i konfliktområde. Stad: Ingeniørenes Hus, Oslo

Pressekontakt: Astrid Sehl, 922 84 752.

Søndag 31. mai
Kl. 13.00: Utanriksminister Brende deltek på den offisielle sesongopninga ved Kistefos-museet. Stad: Kistefoss

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statsråd Vidar Helgesen

Tysdag 26. mai
Kl. 12.00: Statsråd Helgesen er i Stortinget for å gje den halvårlege utgreiinga om viktige EØS/EU-saker.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

Kl. 14.45: Statsråd Helgesen har møte med statssekretær Marceli Niezgoda frå det polske utanriksdepartementet. Stad: UD.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

Kl. 15.30: Statsråd Helgesen held avslutningsinnlegget på konferansen EUIKT15 - om europeisk IKT-politikk. Stad: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

Onsdag 27. mai
Kl. 12.30: Statsråd Helgesen møter leiar for Det mosaiske trossamfunn, Ervin Kohn. Stad: Statsministerens kontor.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

Kl. 17.00: Statsråd Helgesen møter den amerikanske professoren Larry Diamond. Stad: Statsministerens kontor.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

Kl. 20.30: Statsråd Helgesen er tilstades under ei mottaking i samband med Oslo Freedom Forum. Stad: Oslo Rådhus.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

Torsdag 28. mai
Statsråd Helgesen deltar i debatten etter den halvårlege utgreiinga om EØS/EU-saker. Stad: Stortinget.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

Statssekretær Bård Glad Pedersen

Onsdag 27. mai
Statssekretær Pedersen deltek på eit nordisk statssekretærmøte. Sjå eiga pressemelding. Stad: København

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 28. mai
Kl. 19.30: Statssekretær Pedersen er vert for ein middag i samband med «Safe School»-konferansen om retningsliner for vern av skoler i konflikt. Stad: Hotel Continental, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Hans Brattskar

Tysdag 26. – fredag 29. mai
Statssekretær Brattskar deltek på årsmøte i Afrikabanken. Sjå eiga pressemelding. Stad: Abidjan, Elfenbenskysten

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Morten Høglund

Tysdag 26. mai
Kl. 09.00: Statssekretær Høglund held innlegg på ein konferanse om Rohingya-folket. Stad: Nobelinstituttet, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 27. mai
Kl. 09.00: Statssekretær Høglund møter Siti Nurbaya, miljø- og skogminister i Indonesia. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Ingvild Næss Stub

Onsdag 27. mai
Kl. 15.00: Statssekretær Stub deltek i ein paneldebatt om Noreg si rolle i EU sin energipolitikk. Debatten er i regi av Brusselkontoret og Geelmuyden Kiese. Stad: Residence Palace, Brussel

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Til toppen