Podkast fra EU-delegasjonen i Brussel

Vil du lære mer om Norges samarbeid med EU? Norges EU-delegasjon har lansert sin egen podkast hvor du får et unikt innblikk i deres arbeid på ulike politikkområder.

 

Ambassadesekretær Christian Gahre. Foto: EU-delegasjonen
Ambassadesekretær Christian Gahre snakker om desinformasjon på sosiale medier. Foto: EU-delegasjonen

Podkasten tar for seg hvordan aktuelle temaer i samarbeidet med EU påvirker Norge. Et eksempel er episoden hvor finansråd Inger Johanne Rygh forteller om klassifiseringsordningen for bærekraftig finans, den såkalte «taksonomien», som er en del av arbeidet med EUs grønne giv. Dette er en sak som har stor betydning for norsk næringsliv. Ordningen avgjør hvilke typer satsinger som kan klassifiseres som «grønne» og ikke.

– Det er stort behov for midler til å finansiere den grønne omstillingen i EU. Man må få med seg bedriftene og kapitalen. Taksonomien, eller klassifiseringsordningen, setter kriterier for en gitt økonomisk aktivitet. Dette vil også påvirke norske bedrifter. For eksempel må produksjon av aluminium eller et nytt bygg tilfredsstille visse krav for å få lov til å kalle seg grønne under taksonomien, sier Rygh.

Demokrati og rettsstat

Podkasten har også tatt for seg temaer som Horisont Europa (EUs rammeprogram for forskning og innovasjon), vaksinesamarbeid og demokrati og rettsstat. Sistnevnte tema dekkes av ministerråd ved delegasjonen, Ingrid Schulerud, som i sin episode forteller om utfordringer for demokratiet i Europa.

– De globale trendene gjør at autoritære stater, som Kina, øker sin innflytelse. Men også internt i demokratiene ser vi en del trusler. Det finnes store undersøkelser som måler demokrati både globalt og i Europa, og de viser at vi er i en periode hvor vi opplever press på demokratiske verdier og  rettsstaten, forteller Schulerud.

Desinformasjon på sosiale medier

I episoden om desinformasjon på sosiale medier beskriver ambassadesekretær Christian Gahre hvordan desinformasjon på sosiale medier kan utgjøre en trussel mot demokratiet, og hvordan Norge samarbeider med EU for å motvirke en slik effekt.

– Vi trenger å bevisstgjøre både oss selv og folk rundt oss. Stater har en oppgave i å bidra til bevisstgjøring av sin befolkning og støtte til uavhengige medier, alt det som er god «flora og fauna» i mediemangfold, som gir tilgang til informasjon. Det er en viktig forutsetning for demokratiet. Slik kan folk også bli bevisstgjort om utfordringene med misinformasjon og desinformasjon.  Jeg skal ikke kalle det vaksinering, men det skapes på denne måten noen antistoffer i samfunnet som gjør det mer robust, sier Gahre.

Formålet med podkasten er å ivareta delegasjonens utadrettede informasjonsarbeid om Norges samarbeid med EU i en tid der besøk og foredrag, som vanligvis utgjør en stor del av informasjonsarbeidet, ikke er mulig.

I hver episode får du høre en av delegasjonens medarbeidere fortelle om samarbeidet med EU på sitt fagfelt.

Du kan høre podkasten på Spotify eller Itunes, eller der hvor du hører podkast.
Hele episoder med video er også tilgjengelig på YouTube.

Tilgjengelige episoder av EU-delegasjonens podkast:

  • Nærings- og fiskeriråd Tymon Bugajski om handelspolitikk.
  • Ambassadesekretær Christian Gahre om desinformasjon på sosiale medier.
  • Justisråd Jan Olav Frantsvold om justissamarbeid.
  • Ministerråd Ingrid Schulerud om demokrati og rettsstat.
  • Miljøråd Tom Johnsen om EUs grønne giv.
  • Finansråd Inger Johanne Rygh om EUs klassifiseringssystem for bærekraftig finans.
  • Råd for helse- og mattrygghet Anders Lamark Tysse om helsesamarbeid i lys av covid-19-pandemien.
  • Energiråd Ragnar Semundseth om Norges satsing på karbonfangst og lagring.
  • Forskningsråd Marthe Stornes Nordtug om Horisont Europa.
  • Forbrukerråd Joachim Nilsen Frislid om EUs handlingsplan mot rasisme.

Har du spørsmål eller kommentarer til podkasten? Ta kontakt med info.eudel@mfa.no