Politi der du trenger det

Telemarksavisa, 14. oktober

Politireformen skal sikre et godt, tilgjengelig og effektivt nærpoliti - uavhengig av hvordan politidistrikter inndeles og hvor hovedkontorene plasseres.

Politidirektoratet har foreslått at hovedsetet for det nye politidistriktet Sør-Øst skal ligge i Drammen. Ove Mellingen skriver i Telemarksavisa at det virker meningsløst at det ikke skal være et eneste politihovedkontor mellom Drammen og Kristiansand. Han trekker fram enkel geografi som det viktigste argumentet.

Hvor mange distrikter vi skal ha, og hvor hovedsetene i hvert distrikt skal ligge er viktige spørsmål. Men inndeling og plassering er ikke målet for reformen.

Nærpolitireformen skal bidra til at alle, uavhengig av hvor man bor i landet, skal oppleve et godt, tilgjengelig og effektivt nærpoliti. Reformen skal bygge oppunder gode og sterke fagmiljøer som kan utveksle informasjon og erfaringer på tvers av distriktene.

Ny organisering av politiet skal sikre riktig bruk av ny teknologi, med gode nettjenester for publikum, og med mobile løsninger i politibilen, slik at man kan hjelpe, veilede og etterforske der det trengs, når det trengs. Nærpolitireformen skal bidra til at politiet er tilgjengelig på den tiden av døgnet når folk som jobber har anledning til å oppsøke politiet. Den skal sikre at politiet stiller med det riktige personellet og den kompetansen som trengs i sårbare situasjoner - som når barn og unge er blitt utsatt for overgrep. Politiet skal være til stede i det forebyggende beredskapsarbeidet - både lokalt og nasjonalt.

Nærpolitireformen skal bygge oppunder god ledelse, en sunn kultur og riktige holdninger. Kort sagt: Nærpolitireformen skal bidra til at publikum får det politiet de trenger.

Plasseringen av hovedseter er en viktig politifaglig vurdering. Og har stor betydning for hovedkontorenes rammevilkår. Det har betydning for tilgang til ressurser, kompetanse og personell.

Men å sammenstille avstanden til nærmeste hovedsete med avstanden til nærmeste politi, er en stor misforståelse.

Det endelige målet med politireformen er trygghet for alle. Hvordan politiet struktureres er bare et virkemiddel for å nå dette målet.