Politiregisterloven trer i kraft 1. juli

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen besluttet i statsråd i dag at politiregisterloven og politiregisterforskriften først trer i kraft 1. juli 2014.

Ved å utsette iverksettelsen med seks måneder, får politiet bedre tid til forberedelsen av gjennomføringen av regelverket før det trer i kraft. Det nye regelverket krever opplæring av et stort antall brukere, og krever også utarbeiding av instrukser, rutiner for internkontroll og tekniske tilpasninger.