Vis hele kalenderen

03.05.2017

  • Politisk samtale og avslutning av konferansen om barnehage og skole - inkludering og medborgerskap

    Torbjørn Røe Isaksen| regjeringen.no

    Kunnskapsdepartementet har invitert til en nordisk konferanse om barnehagen og skolen som sentrum for inkludering og demokratisk medborgerskap. Deltakere fra hele Norden blir samlet for å diskutere demokrati og inkludering, hvordan forebygge radikalisering, hatytringer og polarisering.

    Konferansen avsluttes med en politisk samtale: Hvilken rolle kan politikere spille for inkludering og medborgerskap? Dilemmaer og muligheter i Norden. Med Torbjørn Røe Isaksen, Kunnskapsminister, Norge og Annette Lind, medlem av Folketinget, Danmark og Nordisk råds utvalg for kunnskap og kultur.

    Kl. 1515 avslutter Røe Isaksen konferansen og skisserer veien videre.

Til toppen