Politisk toppmøte om flyktningsituasjonen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Onsdag møttes regjeringen, KS og ordførerne i de største kommunene til et toppmøte om den krevende flyktningsituasjonen vi nå står overfor. – Som ledere nasjonalt og lokalt er det vårt oppgave å håndtere situasjonen, og det må vi gjøre sammen, sa statsminister Erna Solberg i sin innledning.

""
- Jeg er imponert over hvordan alle berørte etater, kommuner, helsevesen, privatpersoner, næringsliv og frivillige håndterer utfordringene landet vårt står overfor, sa statsminister Erna Solberg på møtet. Foto: BLD

I tillegg til statsministeren, var kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne til stede under møtet.

Viktig med dialog

Regjeringen er opptatt av etablere en felles virkelighetsforståelse og et fortsatt tett samarbeid med kommunene framover.

- Møtet i dag var viktig for å etablere en god og konstruktiv dialog med kommunene. Vi har en krevende jobb foran oss, og er helt avhengige av kommunenes innsats. Vi ser en stor vilje blant kommunene til å bidra og stille opp for flyktningene. Det er jeg veldig glad for, sier Sanner, og la til at det kan bli aktuelt med et oppfølgingsmøte før påske.

Sanner understreket under møtet at dette er en ekstraordinær situasjon som krever ekstraordinære tiltak, og nevnte blant annet at regjeringen nå ser på muligheten for å fravike Plan- og bygningsloven for å gjøre prosessene enklere.

Behov for asylmottak og bosetting

Det akutte behovet for asylmottak og bosetting av flyktninger i kommunene var to av temaene som ble drøftet under toppmøtet.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne skrøt av kommunenes innsats når det gjelder bosetting av flyktninger.

- Kommunene som er representert her i dag har gjort en god jobb på bosetting. Dere kan bli gode mentorer for andre kommuner som skal ta fatt på arbeidet framover, sa Horne til de frammøtte kommunene.

Takket for innsatsen

Statsministeren avsluttet med å takke alle som står på for å håndtere den vanskelige situasjonen.

- Jeg er imponert over hvordan alle berørte etater, kommuner, helsevesen, privatpersoner, næringsliv og frivillige håndterer utfordringene landet vårt står overfor, sa Solberg.

 Se også: