Politisk verksted i Kristiansand

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Europa må ta mer ansvar for sin egen sikkerhet. Dette er en viktig tid for Europa og vi settes på prøve. Derfor må vi ta de rette valgene for å sikre at Europas fortid ikke blir vår fremtid, sa utenriksminister Børge Brende på et Veivalg-arrangement i Agder.

Debattmøtet på Universitetet i Agder (UiA) i Kristiansand 25. april var det første møtet utenfor Oslo etter lanseringen av Veivalg-prosjektet på Litteraturhuset i februar.

Formålet med møtet var å få innspill til arbeidet med den nye stortingsmeldingen om «Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk».

Panelet ved siden av utenriksminister Børge Brende som tok del i det politisk verkstedet i Kristiansand. Foto: Ane Haavardsdatter Lunde, UD
Panelet ved siden av utenriksminister Børge Brende som tok del i det politisk verkstedet i Kristiansand. Foto: Ane Haavardsdatter Lunde, UD

I panelet deltok Vidar Udjus, politisk redaktør i Fædrelandsvennen, Anne Elizabeth Stie, leder for Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag på UiA, Stein Sundstøl Eriksen, førsteamanuensis ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging og forskningsprofessor på Nupi og Kai Steffen Østensen, student ved UiA og medlem av styret i Studentorganisasjonen i Agder.

Vår sikkerhet begynner i Europa

- Europa må ta mer ansvar for vår egen sikkerhet. Dette er en viktig tid for Europa og vi settes på prøve. Derfor må vi ta de rette valgene for å sikre at Europas fortid ikke blir vår fremtid, sa utenriksminister Børge Brende under paneldiskusjonen.

Anne Elizabeth Stie trakk frem behovet for mer kunnskap i Norge om europeisk samarbeid. Dette er spesielt viktig i en tid der det er knyttet stor usikkerhet omkring EU, blant annet på grunn av den kommende folkeavstemningen i Storbritannia. En eventuell Brexit vil ha direkte konsekvenser også for Norge.

Stabilisering av sårbare stater

Et annet område der det er behov for mer kunnskap er betingelsene for å skape stabile og effektive stater – også et sentralt tema under paneldiskusjonen. Sundstøl Eriksen trakkfrem at stabilisering av land i Midtøsten har direkte konsekvenser for vår sikkerhet i Norge.

Behovet for konsentrasjon og strategisk innretting av norsk bistand ble også diskutert, og balansegangen mellom idealer og interesser.

Møtte engasjerte studenter

Utenriksminister Børge Brende møtte samme dag et knippe studenter og ansatte ved UiA til arbeidslunsj.

Fra møtet med studenter ved Universitetet i Agder. Foto: Therese Saur, UD
Fra møtet med studenter ved Universitetet i Agder. Foto: Therese Saur, UD

Studentene la blant annet vekt på viktigheten av en global studentstemme. Studenter på tvers av nasjoner kan være en viktig, uavhengig bevegelse i utenrikspolitikken. Utdanning er en nøkkelfaktor særlig i land der ytringsfrihet og demokrati er under press, og dette har betydning for vår sikkerhet.