Polsk-norsk potetsamarbeid

Klimaendringer fører til problemer for potetbøndene i Europa. Nå skal norske og polske forskere samarbeide for å løse utfordringene.

Foto: Landbruks- og matdepartementet, Astraea Antal

Klimaendringene fører til mer nedbør på våre kanter av kloden, og mer nedbør øker sykdomspresset i potetåkrene. Bløtråte er blitt et økende problem. Sykdommen fører til store tap av avlinger, og den er også kostbar og arbeidskrevende å bekjempe. Det finnes nemlig ingen kjemiske midler som kan forebygge sykdommen. Foreløpig.

Norske Bioforsk og polske kolleger i «Plant Breeding and Acclimatization Institute» (IHAR) sør for Warszawa har fått støtte gjennom EØS-midlene til samarbeid for å finne løsninger på råteproblemene. Dette inkluderer også å finne fram til potetsorter som er motstandsdyktige mot sykdommen.

[Les mer om prosjektet på Bioforsks nettsider]


– Vi er veldig fornøyde med den unike muligheten EØS-midlene gir oss til å studere et så viktig tema i samarbeid med polske forskere, sier May Bente Brurberg i Bioforsk.

KRYSNINGER: Renata Lebeka viser fram årets krysninger av potetplanter til Ragnhild Nærstad i Bioforsk. Foto: May Bente Brurberg, Bioforsk

Det er en «potetstormakt» Bioforsk nå skal samarbeide med. Polen er blant de ti største potetprodusentene i verden, og forbruket av poteter per innbygger er om lag det dobbelte av det norske.

[EØS-midlene: Les mer om det polsk-norske forskningsprogrammet]

Til toppen