Polsk og norsk utenrikspolitikk under lupen

EØS-midlene

Energi, sikkerhetspolitikk og migrasjon er viktige områder hvor Polen og Norge samarbeider. Nå blir dette samarbeidet tema for et felles forskningsprosjekt.

Ulf Sverdrup (NUPI) fra det første åpne seminaret i Warszawa 9. oktober knyttet til norsk-polske forskningsprosjektet. (Foto: Stein Inge Nesvåg)

Det er Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og Polsk utenrikspolitiske institutt (PISM) som skal gjennomføre prosjektet som er finansiert av Norge gjennom EØS-midlene.

– Polen er blitt et viktig land for norsk utenrikspolitikk, og dette forskningssamarbeidet gir våre forskere en mulighet til å jobbe sammen med våre polske kolleger om temaer av felles interesse, sier NUPI-direktør Ulf Sverdrup.

Målet med prosjektet er å analysere og komme med anbefalinger til den løpende gjennomføringen av norsk og polsk utenrikspolitikk med vekt på energi, sikkerhetspolitikk og migrasjonsspørsmål.

– Dette er et spennende prosjekt som vil ha stor verdi for våre to land, sier Norges ambassadør til Polen Karsten Klepsvik.

Forskningsprosjektet har fått navnet «GoodGov».

[Besøk prosjektets nettside]


Gjennom EØS-midlene har Norge satt av over 1 milliarder kroner til forskningssamarbeid mellom Norge og mottakerlandene. Forskningsprogrammet i Polen er alene på over 500 millioner kroner. Norges forskningsråd er involvert i gjennomføringen av programmene.

[Les om alle forskningsprogrammene]

Til toppen