Porosjenko og Lien i rundebordsmøte om energi

Statsråd Tord Lien møtte den ukrainske presidenten Petro Porosjenko under hans besøk til Norge 18. oktober.

Til venstre Ukrainas president Petro Porosjenko med Tord Lien (foto: EBM/OED)

Dette var det første presidentbesøket fra Ukraina noen gang. Hovedhensikten med besøket er å utvikle potensialet i det norsk-ukrainske forholdet.

Reformer i energisektoren har høy prioritet i den politiske ledelsen i Ukraina.  Tirsdag i Oslo ønsket statsråd Lien president Porosjenko velkommen til et rundebordseminar om omleggingen av det norske kraftsystemene på 90-tallet og om dagens kraftproduksjon/transmisjon og regulering.   

Tilstede på seminaret var Statkraft, Statnett og NVE.  Tidligere olje- og energiminister Eivind Reiten var invitert for å fortelle om norske erfaringer fra reformene av kraftsektoren på 90 tallet.  Fra ukrainsk side deltok, i tillegg til presidenten,  energiminister Igor Nasalyk.

I den ukrainske delegasjonen deltok også energiminister Igor Nasalyk (t.h).

Til toppen