Nettportal for søknader om tilskudd lansert - eSøknader

Statssekretær Tone Skogen og Norads direktør Jon Lomøy var hovedgjestene da den nye digitale portalen for eSøknader om tilskudd ble offisielt lansert i dag.

Norads direktør Jon Lomøy og statssekretær Tone Skogen ser fram til en mer effektiv tilskuddsforvaltning gjennom den nye portalen. Foto: Guri Solberg, UD
Norads direktør Jon Lomøy og statssekretær Tone Skogen ser fram til en mer effektiv tilskuddsforvaltning gjennom den nye portalen. Foto: Guri Solberg, UD

- Målet er at den nye nettportalen for tilskuddssøknader vil føre til at vi i UD og Norad får en enda bedre og mer effektiv tilskuddsforvaltning. Portalen vil gjøre det enklere for våre partnere å søke om tilskudd, og den vil bidra til rettferdig konkurranse og likebehandling, sier statssekretær Tone Skogen.

Portalen har vært i drift siden 1. juli. Foreløpig er fem ordninger inkludert i portalen, to fra UD og tre fra Norad: Tilskudd til utvikling og nedrusting, Tilskudd til informasjonsformål, Tilskudd til styrking av sivilt samfunn – norske organisasjoner, Tilskudd til demokratifremme gjennom politiske partier og Informasjon om europeisk samarbeid.

På sikt er målet å forvalte de aller fleste tilskudd utenrikstjenesten har ansvaret for gjennom denne portalen. Det jobbes også med å utvide portalen til å gjelde søknadsbehandling etter at søknadene har kommet inn. Dette vil styrke kvaliteten i søknadsbehandlingen og samtidig gjøre tilskuddsforvaltningen mer effektiv.

Direktør i Norad Jon Lomøy fremhevet at alle kunngjorte tilskuddsordninger administrert av Norad skal være på portalen i løpet av 2018.

Tilskuddsportalen finner du her.

Til toppen