Posisjonerer seg som innovativ helseregion i Europa

Av Line Håland Aaltvedt, EU-delegasjonen

Nettbrett for eldre hvor man med noen få tastetrykk kan trekke for gardinene eller slå av lyset? Stavangerregionen går nye veier for å gjøre livet enklere for de eldre, og nylig ble regionen tatt opp i EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring.

Stavangerregionen vil satse på de eldre og har nylig blitt tatt opp i EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring. Det er direktør Heidi Kristina Jakobsen ved Stavangerregionens Europakontor i Brussel fornøyd med. Foto: EU-delegasjonen

Det er næringsaktøren Greater Stavanger som i samarbeid med Stavangerregionens Europakontor og Universitetet i Stavanger står bak søknaden om å få delta i EU-partnerskapet. Stavangerregionen søkte om å få delta i to arbeidsgrupper: gruppen for «integrated care», som jobber med smartere organisering av helsesystemene, og gruppen for «active lives», hvor det jobbes med velferdsteknologi som gjør det mulig å leve lenger hjemme.

– Målet med EUs innovasjonsplattform for aktiv og sunn aldring er to sunne leveår ekstra. I dette ligger det at man både ønsker at flere skal bli eldre, men også at disse skal leve sunne og uavhengige liv utenfor institusjon, forklarer Heidi Kristina Jakobsen, direktør ved Stavangerregionens Europakontor i Brussel.

Hun sier Stavangerregionen har klare målsetninger for hva de ønsker å oppnå med partnerskapet.

Bygge nettverk
– Vi håper partnerskapet kan gi næringslivet i Stavangerregionen reelle eksportmuligheter, og at det nettverket vi bygger opp, gir oss informasjon og kontakter som i større grad enn uten partnerskapet klargjør oss for større prosjekter innen sunn og aktiv aldring. Dessuten gir ofte internasjonale partnerskap et godt utgangspunkt for økt grad av regional samhandling mellom aktører, forteller hun.

Ifølge Jakobsen er det flere måter bedrifter kan dra nytte av samarbeidet på.

– Det er i utgangspunktet i arbeidet med velferdsteknologi at man finner de mest konkrete forretningsmulighetene. I et prosjekt som heter «Smart Lyse» tester Lyse ut nettbrett tilpasset eldres behov for å kunne trekke for gardinene, øke eller senke temperaturen i rommet, lukke opp døren, slå på alarm, slå på lys og lignende kun ved å trykke på nettbrettet. Dette testes ut konkret i noen utvalgte hjem i Stavanger kommune og Randaberg kommune. Og her er det helt klart penger å tjene ved å kommersialisere produktene, sier hun.

– Bedrifter kan tjene penger på det meste knyttet til aldring; myke gulv som forhindrer at eldre brekker noe dersom de faller, toaletter som er lette å komme seg opp av og så videre, legger hun til.

Nettverks- og læringsplattform
Men det er ikke bare næringslivet som vil kunne tjene på samarbeidet. Innovasjonspartnerskapet for aktiv og sunn aldring fungerer som en nettverks- og læringsplattform for helseaktører som myndigheter, næringsliv og aktører innen forskning og utdanning (FoU).

Partnerskapet gir også muligheter for påvirkning av EUs politikk og programmer. Dette gjelder blant annet EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020, der det er satt av 80 milliarder euro for perioden 2014-2020.

– Partnerskapet gir oss mulighet til å delta på en europeisk arena som tematisk er svært relevant for Stavangerregionen. Rent konkret gir det offentlige aktører, FoU-miljøene og næringslivet tilgang til informasjon og nettverk. Dessuten er partnerskapet utmerket for å posisjonere oss i forhold til utlysningene som kommer i Horisont 2020 innen helse og teknologi, forklarer Jakobsen.

Forbereder seg på eldrebølge
Ifølge Jakobsen er aktiv og sunn aldring et viktig tema for Stavangerregionen.

– Stavangerregionen er en region i stor vekst befolkningsmessig. IBM gjennomførte nylig en såkalt Smart City Challenge i Stavanger kommune, som viser at eldrebølgen vil treffe Stavanger tidligere enn de fleste andre kommuner i Norge. Dette gir oss et klart insentiv til å satse tungt på innovasjon innen aktiv og sunn aldring, sier hun.

Innovasjonspartnerskap er en ny arbeidsmetode lansert innenfor rammene av EUs vekst- og sysselsettingsstrategi Europa 2020. Målet er smart, grønn og inkluderende vekst - og innovasjon er et nøkkelord. 

I tråd med dette skal partnerskapene bidra til å løse samfunnsutfordringer ved å utvikle innovative produkter og tjenester som samtidig skaper vekst og sysselsetting.

Mer informasjon:
Les mer om Stavangerregionens deltakelse i EUs innovasjonspartnerskap for sunn og aktiv aldring her.

Til toppen