Positiv til Hattfjelldals språksøknad

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har besluttet å gå videre med Hattfjelldal kommunes søknad om å innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk.

- Det er viktig å støtte opp om det sørsamiske arbeidet i Hattfjelldal kommune, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I første omgang betyr det at saken blir sendt på høring til berørte instanser. Hattfjelldal kommune søkte i oktober 2015 om å innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk. Sametinget støtter søknaden. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsket å avvente den endelige rapporten fra Samisk språkutvalg før søknader om innlemmelse av nye kommuner ble behandlet. Departementet har nå vurdert saken på nytt og vil likevel gå videre med prosessen med å innlemme Hattfjelldal kommune i forvaltningsområdet for samisk språk.

- Regjeringen er positiv til at kommuner ønsker å gå inn i forvaltningsområdet for samisk språk. Jeg har tro på at språkutvalgets forslag om mer fleksible løsninger kan bidra positivt i så måte. Jeg ser fram til å lese utvalgets endelige rapport når den kommer i september i år, sier Sanner.

Samisk språkutvalg har blant annet fått i oppdrag å se på ordningen med et forvaltningsområde for samisk språk. Det kan komme endringer i reglene om forvaltningsområdet som følge av utvalgets rapport.Samisk språkutvalg kom 15. februar med sin første delrapport. Der skisserer utvalget en modell hvor kommunenes forpliktelser tilpasses språkenes situasjon i den enkelte kommunen.