Positiv utvikling i kampen mot barneekteskap

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Gambia og Tanzania har nylig vedtatt lover som forbyr barneekteskap. – Dette er en gledelig utvikling. Vi oppfordrer andre land til å komme etter og ikke minst sørge for at lovene blir fulgt i praksis, sier utenriksminister Børge Brende.

Mellom 30 og 40 prosent av jenter under 18 år i Gambia og Tanzania er gift. Nå har landene hevet minstealderen for ekteskap til 18 år og innført strengere straffer med opptil 20 års fengsel både for den som gifter seg med et barn, barnets foreldre og andre medvirkende.

- Jeg berømmer Gambia og Tanzania for å ta tak i et viktig samfunnsproblem, som krenker jentenes rettigheter til å bestemme over egen kropp, skolegang og arbeid, og som fører til at mange jenter lever et liv i slaveliknende forhold. Selv om antall barneekteskap på verdensbasis går sakte nedover, ser vi at barneekteskap øker i sårbare land. Det er derfor svært viktig at hele det internasjonale samfunnet fortsetter arbeidet for barns rett til å være barn, sier Brende. 

Norge arbeider aktivt mot barneekteskap og støtter FN og sivilsamfunnets arbeid. Hvert år giftes 15 millioner unge jenter bort før fylte 18 år. På verdensbasis er én av ni jenter under 15 år gift, ifølge FNs befolkningsfond (UNFPA). 

- Vi får skrekkrapporter om at barn helt ned i 5-års alder blir solgt som bruder. Et av de viktigste tiltakene for å redusere antall barneekteskap er å sørge for at flere jenter får mulighet til å fortsette og fullføre videregående og høyere utdanning. Dette gir også unge kvinner mulighet til inntektsgivende arbeid. Norge har utdanning for jenter som topp prioritet i utviklingspolitikken, sier utenriksministeren.

I tillegg til Gambia og Tanzania har Malawi og Zimbabwe i i løpet av det siste året vedtatt lovverk som forbyr barneekteskap.